Project omschrijving

Geautomatiseerde voor-assemblage van brandstoftanks

Cobot herkent verschillende tanks en past het juiste schroefpatroon toe

schroefcobot 1

Voor dit project ontwikkelen we een systeem om een aantal schroeven – of ‘studs’ – in te schroeven in een brandstoftank. Voordien werd het schroefwerk in dit geval manueel uitgevoerd met behulp van een pneumatische tool. Afhankelijk van het tank- en schroeftype diende men de linker- of de rechterschroeftool te gebruiken. Zulke tool vergemakkelijkt het werk wel, maar vergt nog altijd menselijke inzet. Een mooi voorbeeld van hoe je repetitief werk kan verminderen terwijl je de ergonomische aspecten van het proces en de kwaliteit van het eindresultaat verbetert.

Voor dit systeem start het over te nemen deelproces vanaf het moment dat men een tank manueel op een vaste houder plaatst. Het proces eindigt wanneer alle studs in de tank geschroefd zijn.

Cobot voor een zo vrij mogelijke toegang

Aangezien het belangrijk is om de tanks op een vlotte en vooral snelle manier te plaatsen en verwijderen, kiezen we voor een zo vrij mogelijke toegang tot de installatie, zonder enige belemmering door allerhande hekwerk (hetgeen ook een positieve invloed heeft op de cyclustijden).

Rekening houdend met de geldende veiligheidsvoorschriften komt een cobot (collaboratieve robot) dan in aanmerking. Cobots werken bijzonder veilig. Je kan hun kracht en beweging vergelijken met die van een mens. Toch werkt een cobot sneller en preciezer, en dit zonder de risico’s van echte robots.

Hoewel het in dit project niet om scherpe schroeven gaat – en de vorige installatie ook een zeker risico inhield voor de operator – verhogen we de veiligheid maximaal.

 • Het systeem staat of valt met de aanwezigheid van de schroef. Dit controleren we door onder de tool een detectie in een huls te plaatsen.
 • Is de verschroeving in orde? Dan beweegt de cobot naar de volgende te schroeven positie. Zo niet, krijgt de operator een melding via een lamp.
 • Wanneer alle schroeven op hun plek zitten, brandt een groene lamp.
schroefcobot 2schroefcobot
schroefcobot 4

Ruimtebesparende verticale montage

Bij de omstelling van de lijn moet de juiste tool aan de cobot hangen. Omdat de schroeftool manueel aan de cobot gekoppeld wordt, ontwerpen we hiervoor een ergonomisch snelkoppelingssysteem op maat. De bediening is niet langer mechanisch-pneumatisch, maar wordt vervangen door een ventiel met terugkoppeling naar het systeem.

Bovendien werkt de cobot vanaf een solide basisplaat. De montage gebeurt verticaal om ruimte te besparen en de (de)montage zo eenvoudig mogelijk te maken.

Uitbreiding en aanpassing bestaande configuratie

We vertrekken vanuit de volgende bestaande configuratie:

 • Een PLC (programmeerbare logische besturing) en een hoger liggend systeem voor datacommunicatie. Deze PLC blijft master.
 • Een HMI waarop men het tanktype kan ingeven.
 • Een handscanner om de tank-ID in te lezen.
 • Schroefinstallatie: schroefmachine, geleidingen, compensatoren, frame, …
 • Track & trace systeem

Deze configuratie passen we aan met:

 • Een nieuwe scanner die de ID van de tank uitleest.
 • Een cobot die op basis van deze scan weet welke tank op de houder ligt, weet welk schroefpatroon hij moet toepassen en vervolgens de studs correct inschroeft.

Stuurtechnisch ziet het concept er als volgt uit:

 • De operator plaatst een tank op de houder en drukt op een knop.
 • De cobot scant de tank om het type te bepalen.
 • Het hoger systeem treedt in werking, data wordt in de PLC gezet en men wacht op een vrijgave via de PLC naar de cobot.
 • De cobot geeft een signaal voor een nieuwe schroef, beweegt naar de juiste plaats en start met schroeven.
schroefcobot 5

Wil jij meteen werk maken van jouw automatisering of heb je vragen bij de integratie van cobots en/of robots?

CSW automation denkt met jou mee voor de juiste oplossing, op basis van jouw productiedoelstellingen. We ontzorgen jou van a tot z en garanderen de kwaliteit waar jij naar op zoek bent.

Contacteer ons via info@csw-automation.be of 011 18 43 93.

PROJECTFOTO’S