De 5 grote voordelen van robotica en automatisering

Robots staan het meest bekend om hun vermogen om repetitieve taken goedkoper, nauwkeuriger en betrouwbaarder uit te voeren. Maar door met een ruime blik te kijken naar de combinatie van robotica en automatisering, komen er heel wat meer voordelen uit de bus.

Een geautomatiseerd en gerobotiseerd productieproces leidt namelijk rechtstreeks tot een betere kwaliteit, verhoogde efficiëntie, meer flexibiliteit, geoptimaliseerde ergonomie én een toegenomen veiligheid.

Voordeel 1: kwaliteit

Een robot maakt geen menselijke fouten. Je kan hem dus dag en nacht dezelfde taak toevertrouwen zonder aan kwaliteit in te boeten. Daarnaast zijn automatiseringsprocessen geen copy-paste van de ene naar de andere productielijn. Om voor jouw producten de beste kwaliteit na te streven, gaan we bij CSW automation op zoek naar de oorzaak van jouw probleem of de grond van jouw vraag vooraleer we een oplossing op maat uitwerken.

 

Merk je bijvoorbeeld dat er elke dag een aantal producten met een fout je productiehal verlaten? Dan denk je bij een automatiseringsoplossing misschien spontaan aan een controlecamera die aan het einde van de productielijn het menselijk oog vervangt. In onze werkwijze zoeken we echter liever eerst uit waar en waarom sommige producten met een fout aan het einde van de lijn verschijnen.

Voordeel 2: efficiëntie

Een robot kan heel wat handelingen van je productiemedewerkers overnemen én efficiënter uitvoeren. Maar daar stopt het efficiëntieverhaal niet. Doordat je medewerkers een deel van hun taken – letterlijk – uit handen geven, komt er voor hen tijd vrij om te focussen op taken waar een robot niet of minder geschikt voor is. Ter aanvulling daarop tilt goed doordachte automatisering het efficiëntieniveau nog hoger.

 

Bovendien kan een robot het werk van meerdere medewerkers voor zijn rekening nemen, waardoor je in één klap heel wat menselijk kapitaal vrijmaakt in je bedrijf. Stel dat verschillende medewerkers voor een bepaald productieproces elk een reeks handelingen moeten uitvoeren. In zo’n situatie kan je – mits het nodige denkwerk – een robot inschakelen die enkel een startsein nodig heeft en vervolgens aan de hand van een voorwaardelijk systeem op zelfstandige wijze de rest van de taken vervolledigt.

Voordeel 3: flexibiliteit

Producten lever je in functie van de vraag vanuit de markt. Wanneer die vraag voortdurend heen en weer schommelt zoals vandaag meer en meer het geval is, helpen robotisering en automatisering je daar een antwoord op bieden. Door je productieprocessen te optimaliseren aan de hand van technologie, zijn problemen met kleine of grote variaties van de baan. En dit zonder extra druk te zetten op je medewerkers.

 

Bovendien heeft een robot een uitstekend aanpassingsvermogen, in tegenstelling tot een mens. De kwaliteit van je producten blijft dus optimaal, ongeacht het aantal keren dat er wijzigingen nodig zijn. Robots en cobots zijn vandaag en in de toekomst dus onmisbaar voor een dynamisch productieproces.

Voordeel 4: ergonomie

Wat de 3 D’s (dirty, dangerous and dull) binnen een productieproces betreft, verlost robotica je medewerkers van heel wat ongemakken. Het menselijk lichaam is nu eenmaal niet gemaakt om voor een lange tijd herhaaldelijke bewegingen uit te voeren. Laat staan als het om zware lasten gaat.

 

En terwijl robotisering het welzijn van je medewerkers naar een hoger niveau tilt, geniet je van de bijkomende, positieve gevolgen. Een medewerker die minder fysiek belast wordt, levert zelf betere kwaliteit en staat productiever op de werkvloer. En dat merk je op termijn in je bedrijfsresultaten.

Voordeel 5: veiligheid

Tijdens de derde industriële revolutie ging alle aandacht naar massaproductie. Zoveel mogelijk produceren in zo weinig mogelijk tijd. Daarbij durfde men de veiligheid van de productiemedewerkers weleens uit het oog verliezen. Dankzij de huidige stand van robotisering en automatisering vallen efficiëntie en veiligheid gelukkig wél te rijmen.

 

Dankzij machines, robots en cobots slagen we erin bepaalde gevaarlijke taken weg te nemen van operatoren. Eventuele nieuw geïntroduceerde veiligheidsrisico’s smoren we in de kiem door een feilloze integratie waarbij machineveiligheid, automatisering en robotica hand in hand gaan.

Daarnaast is het belangrijk om een risicobeoordeling van de gehele productielijn uit te voeren. Deze richt de aandacht bijvoorbeeld evenzeer naar bepaalde componenten die aan vervanging toe zijn, of aanpassingen in het hekkenwerk rondom de robots. Volgens de Arbeidsmiddelenrichtlijn is een werkgever trouwens verplicht om voor alle gebruikte arbeidsmiddelen een bepaald minimumniveau van veiligheid te bereiken (en eventuele aanpassingen uit te voeren naar aanleiding van een risicoanalyse).  

Op zoek naar meer kwaliteit, efficiëntie, flexibiliteit, ergonomie of veiligheid in je productieproces? CSW automomation helpt jouw processen optimaliseren aan de hand van een nauwkeurige analyse.